Metodologia/Methodology

Asia Hewelt o swoim systemie szkolenia:
„Bazując na swoich wcześniejszych doświadczeniach, czerpiąc inspiracje ze spotkań z rozmaitymi zawodnikami i szkoleniowcami oraz podglądając ćwiczenia wykorzystywanie w innych dziedzinach sportu czy pracy kynologicznej, stworzyłam bardzo precyzyjny system przygotowania psa do startu w zawodach obedience najwyższej klasy. Podstawą w mojej pracy jest 7 fundamentów, z których każdy w miarę postępów w szkoleniu staje się uniwersalnym narzędziem pozwalającym w bardzo szybki i zrozumiały dla psa sposób „wytłumaczyć” mu kolejne etapy danego ćwiczenia.”

Joanna Hewelt about her training system:
“Basing on my previous experience, being inspired by work with various competitors and instructors and watching exercises used in other disciplines of dog sport and canine professions, I created a very precise system of preparing the dog for a start in top class obedience competitions. The base of my work is 7 foundations, each of which becomes an universal tool in the process of training. These foundations allow us “to explain” to the dog all the steps of a given exercise quickly and clearly.”

Wszystkie prowadzone kursy on-line są ze sobą spójne, łączy je jedna metoda sprawdzona w praktyce na najróżniejszych ludziach i psach. W treningu priorytetem jest radość, pasja i zaangażowanie, tak by w efekcie uzyskać współpracującą ze sobą parę: uśmiechniętego człowieka i uśmiechniętego psa.

All our online courses are coherent by means of one method which has been practically tested on different people and dogs. Our priority in training is joy, passion and commitment, which consequently leads to a cooperating couple: a smiling human and a smiling dog.