Kursy / Courses

„Fundamenty Pracy”

Za jednorazową opłatą stały dostęp do opisu 7 Fundamentów będących podstawą przedstawianej metodologii szkolenia. Każdy fundament będzie opisany filmem przedstawiającym naukę wraz z instrukcją pisemną.

Koszt: 100 zł

“Work Foundations”

For one-time fee you get constant access to the description of 7 Foundations, which are base of our training methodology. With every foundation you get a video about how to learn/teach it, along with a written description.

Cost: 100 PLN

Trailer:

„Klasa 0”

Za jednorazową opłatą stały dostęp do lekcji, z których każda dotyczy kolejnych ćwiczeń z regulaminu klasy 0. Nauka ćwiczeń od początku do uzyskania poziomu klasy 0 z zastosowaniem 7 Fundamentów. Omawiane ćwiczenia to:
– socjalizacja,
– zostawanie,
– chodzenie przy nodze (normalne tempo),
– przywołanie,
– aport,
– skok,
– zmiany pozycji siad-waruj.
Kurs trwa dwanaście miesięcy.

Koszt: 500 zł

Opcja „Movie” – możliwość aktywnego udziału ze swoim psem- przesyłaj filmy i otrzymuj komentarze do swojej pracy:
– 5 filmów po 10 minut koszt: 100 zł.

„Class 0″

For one-time fee you get constant access to lessons, each of which deals with relates to the exercises from rules of Class 0. Description of exercises is  from the beginning to achieving  the level of Class 0, using 7 Foundations. These exercises are: socialization, stay in sit or lie down position, heelwork in normal pace, recall, retrieve, jump and distance control sit-lie down. The course lasts twelve months.

Cost: 500 PLN

„Movie” option – possibility to actively participate with the dog- upload videos and receive comments to your work:
– 5 video up to 10 minutes each – 100 PLN.