Instruktorzy/Instructors

Kursy Obedience On-Line prowadzą:

Online Obedience courses are guieded by:

Joanna Hewelt

Obedience to moja ulubiona dyscyplina sportu. Na treningach lubię pracować nad równowagą między szybkością, a dokładnością. Bardzo ważny jest dla mnie styl pracy i ucząc poszczególnych ćwiczeń zawsze myślę o tym, czy efekt końcowy będzie mi się podobał wizualnie. Jednak to co dla mnie najważniejsze w kontekście posłuszeństwa to moje relacje z psem. Bardzo dbam o to by moje psy miały wielką radość z pracy ze mną, żeby to nasza współpraca była głównym motorem do podejmowania wysiłku, a nie tylko smakołyki i zabawki. Wspólne treningi to sama przyjemność. W pierwszych startach w obedience towarzyszył mi mój pierwszy pies- labrador Hugo. Skrzydła rozwinęłam przy moim wspaniałym Ludwiku- airedale terierze. Obecnie trenuję z:

Obedience is my favourite dog sport discipline. In trainings I like to work on the balance between speed and precision. Working style it is very important to me and teaching particular exercises I always wonder if the final effect will meet my expectations. But the most important thing to me in terms of obedience is the relationship with my dogs. I do my best to make sure that my dogs honestly enjoy working with me, so that our cooperation can be the highest motivation to try harder, not only treats and toys.  Mutual trainings are pure pleasure. In my first starts in obedience I was accompanied by my first dog – Labrador Hugo. I develop my skills with my wonderful Airedale Terrier- Ludwig. Now I am training with:

Dobiś (IMPISH DOBBY vom Bilstein) to szalony airedale terrier, bardzo entuzjastycznie nastawiony do życia. Praca z tym żywiołem nie należy do łatwych, ale daje mi bardzo dużo satysfakcji. Dobby w wieku 2 lat osiągnął najwyższą klasę Obedience. Obecnie nadal zdobywa doświadczenie, ale już teraz ma na swoim koncie kilka złotych medali.

Dobby (IMPISH DOBBY vom Bilstein) is a crazy Airedale Terrier, very enthusiastic about life. Working with this “fireball” isn’t easy, but it gives me a lot of satisfaction. Dobby at the age of two reached the highest obedience class. He is still gaining experience, but he has already won a few gold medals.

Tough (Tending TOUGH) urodził się w Finlandii w bardzo znanej w obi świecie hodowli border collie. Jest małym pracoholikiem, którego sensem życia jest współpraca z człowiekiem. Poza pracą z zapałem zajmuje się rozrabianiem ze swoim najlepszym kumplem- Dobisiem.

Tough (Tending TOUGH) born in Finland in a very famous in obedience world border collie kennel. He is a small workaholic, whose meaning of life is cooperation with his human. Out of work he messes around with his best friend – Dobby.

Magdalena Stodułko

Spośród wielu sportów kynologicznych to właśnie Obedience jest moim numerem 1. O ile zmysł równowagi nie jest moją mocną stroną, o tyle balansowanie na cienkiej linii pomiędzy psią dynamiką i radością a precyzją i skupieniem stało się moim ulubionym zajęciem. Dążę do tego, aby wyraz pracy moich psów pozostawiał choć mały pozytywny ślad w pamięci widzów. Obecnie trenuję z:

Among many dog sport obedience is my number one. As much as the sense of balance is not my strongest point, balancing on the thin line between dog’s dynamics and joy, precision and concentration, has become my favourite activity. My aim is to create such an attitude in my dogs which could leave at least a small positive trace in spectator’s memory. Currently I am training with:

Toro – yorkshire terier o duszy tygrysa. Odkąd pojawił się w moim życiu i odkąd stanowimy razem sportowy zespół, znam wszelkie maści na bóle kręgosłupa- praca z małym psem nie należy do najprostszych. Jednak Torek pokazał mi, że wszystko jest możliwe, a na początku naszej drogi w Obedience, największym marzeniem było odpięcie linki na kolejnym treningu.

Toro – yorkshire terier with a tiger’s soul. Since he appeared in my life and we started working together as a sport team, I have discovered all possible spine pain killers- working with the small dog is not easy. But Toro shows me that nothing is impossible, while at the beginning of our adventure in obedience, my greatest dream was to take off the leash in the next training.

Zoom (PROGRESS RED TeamTempo)- mój wymarzony owczarek australijski w skórze border collie. Inaczej- border collie, który miał być owczarkiem australijskim. Jeszcze inaczej- mój najukochańszy i najbardziej trafiony sportowiec, o jakim mogłam marzyć.

 Zoom (PROGRESS RED TeamTempo) – my dream-come-true australian sheperd in the skin of a border collie. In other words- a border collie which was supposed to be an australian shepered. In still other words- my dearest and most well chosen sport dog I could dream about. Currently at the age of 3, we are beginning with obedience class 3.